Vzdělávání – akce

Termín
Zážitkový kurz pro náctileté (rok 2017) utajované místo 26.10.17 do 29.10.17
Zdravokurz - zdravotník zotavovacích akcí - podzimní běh 3.11.17 do 5.11.17, 24.11.17 do 26.11.17